0

Reklamacje

 

 1. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sklep eo Networks. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania się stanu magazynowego lub braku produktu u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkt. Wówczas gdy Klient nie wyrazi zgody na oferowany inny produkt Sklep zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT.
   
 2. Zakupione i doręczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem 3-miesięczną gwarancją producenta. Rękojma w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.
   
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na Adres:

  eo Networks S.A.
  ul. Jagiellońska 78
  03-301 Warszawa

  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  sklep@eo.pl

   
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

  - rodzaju i daty wystąpienia wady,
  - podania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  - danych kontaktowych składającego reklamację (ułatwi to i przyspieszy rozparzenie reklamacji przez sprzedawcę)

  Zalecenia podane wyżej mają formę informacyjną i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   
 5. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
   
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu do Sprzedawcy na adres ul. Jagielińska 78 03-301 Warszawa. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Klienta. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

 


Kontakt ze sklepem

Obsługa klienta:
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00